EFU modellen – Hvor vinder dit produkt?

EFU modellen et godt redskab til at fastlægge kommunikationens budskaber. For at fastlægge kommunikationens budskaber er det en god ide at lave en liste over både de egenskaber produktet tilbyder, men også hvilke fordele og hvilket udbytte brugerne får ved at brug af det givne produkt.

EFU står for: Egenskaber, Fordele, Udbytte.

Beskriver produktet på de 3 dimensioner set fra kundens synspunkt.

Egenskaber Fordele Udbytte
Hvilket behov dækker produktet? Hvilke fordele har dit produkt frem for konkurrenternes produkt? Hvad får kunden rent faktisk ud af at bruge netop dit produkt?
Kerneproduktet Det formelle og udvidede produkt Det oplevede produkt
Hvad er/gør produktet? Hvor hjælper produktet dig? Hvad betyder det så for dig?

EFU modellen og dens grundspørgsmål.

Hjælper virksomheden med at se på produktet fra kundens synspunkt, og hjælper til deres reklamebudskab.

Forskellen mellem fordele og udbytte er svær at se.

Fordele er noget, som alle kan få, hvorimod udbyttet er noget helt personligt for det
enkelte individ.

EFU-Modellen
EFU modellen og dens tre dimensioner.

Modellen kan også udvides til EFUIS modellen. Her tillægges ”indvending” og ”svar”. Når man har fastlagt de fordele og udbytte der er ved at bruge virksomhedens produkt, kan man bruge det senere når man skal finde virksomhedens positioneringselementer.

Tip!

USP(Unique Selling Proposition), er formuleringen af det der præcis adskiller dit produkt fra konkurrenternes og gør det unikt.

USP kan være vanskeligt at formulere, så senere er man også gået hen til at definere en række elementer, som adskiller produktet fra andre. Dette kaldes MSP(Multiple Selling Proposition). Dog kan det være svært at finde fortrin i dag fordi produkterne er meget ens. Derfor bør man i dag fastlægge kommunikationsbudskabet med et nyt begreb

(ESP, Emotionel Selling Proposition). Denne handler om den tendens, der er i at tilføre produktet et følelsesmæssigt element.

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks