Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide er en af de mest elementære teorier, der benyttes i mange sammenhænge. Maslows behovspyramide benyttes især i psykologi, samfundsfag og dansk, men Maslows behovspyramide har almen gyldig berettigelse, og derfor bør alle stifte bekendtskab med behovspyramidens kendetegn.

Maslows behovspyramide beskriver hvordan menneskers behov er opdelt i flere niveauer. Grundidéen i Maslows behovspyramide er, at behovene skal opfyldes fra bunden og opefter. De mest grundlæggende behov er de nederste i modellen som eksempelvis kunne være mad og vand. Jo længere oppe desto mere avancerede er behovene. Det vil sige at selvrealisering, der er øverst i Maslows behovspyramide, først bliver aktuel at opfylde, når alle de andre behov er blevet opfyldt.

Maslows behovspyramide
Maslows behovspyramide og dens inddeling

Først vil indholdet af de forskellige trin blive gennemgået fra bunden af og opefter. Derefter vil det blive diskuteret, hvad det betyder i praksis.

  • Fysiske behov: Her er der tale om de allermest grundlæggende menneskelige behov for at kunne overleve. Dette kan vand, mad, søvn, åndedrættet, udskillelse af kropslige væsker osv. De fysiske behov inkluderer også fysisk balance og sex.
  • Sikkerheds-/ tryghedsbehov: Mindre grundlæggende behov som personlig tryghed, og økonomisk sikkerhed. Herunder sikkerhed i arbejde, boligforhold, familie og ressourcer. Derudover sikkerhed for krop og helbred samt sikkerhed for tilstedeværelsen af moral. Heri også et behov for at de fysiske behov dækkes i fremtiden.
  • Sociale behov (kærlighed og tilhørsforhold): Når både de fysiske behov og tryghedsbehovene er opfyldt, er der nogle sociale behov for kærlighed, intimitet og tilhørsforhold man har behov for. Eksempler på de sociale behov inkluderer familie, venskab, socialt liv og et samfundsmæssigt tilhørsforhold.
  • Påskønnelse/anerkendelse: Når alle de underliggende behov er opfyldt, opstår et ønske om respekt og anerkendelse fra andre mennesker, samt øget fokus på selvtillid, selvsikkerhed og selvværd.
  • Selvrealisering: Først når de fysiske behov, sikkerhedsbehovene, de sociale behov og anerkendelsen er opfyldt, kan man søge efter de ultimative mål, som eksisterer på et mere spirituelt niveau. Selvrealisering handler om at blive et bedre menneske og kunne agere med moral, kreativitet og spontanitet til at løse problemer og samtidig undgå at være fordomsfuld og arrogant.

Tolkning af Maslows behovspyramide:

De forskellige behov i Maslows behovspyramide arbjeder dermed fra de allermest grundlæggende overlevelsesinstinkter til selvrealisering. I kraft af at alle de forskellige behov skal opfyldes på hvert niveau, før man kan ’gå videre op’, viser det at mennesket er i en konstant søgen efter behovsopfyldelse.

Maslow mente også at hvis nogle af de første fire behov ikke bliver opfyldt, eksempelvis, de fysiske eller sociale behov, vil det kunne påvirke en person både fysisk og psykisk senere i livet.

Det er værd at bemærke at Maslow beskrev de forskellige behov som et hierarki, med selvrealisering i toppen og de grundlæggende fysiske behov i bunden, men Maslow aftegnede dem aldrig i en pyramide. Det er en model som er blevet tegnet efterfølgende, men som fungerer godt til at beskrive opbygningen.

Kritik af Maslows behovspyramide:

Maslows behovspyramide er blevet kritiseret for at være tilpasset til det amerikanske samfund og derfor ikke lige så velegnet i eksempelvis Mellemøsten. Kulturforskellene mellem USA og Mellemøsten er fundamentalt forskellige, og derfor skal behovspyramiden tilpasses den kultur, som den benyttes i.

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks