Indeks

Tal

4 C’er (Parametermix)

4 P’er (Parametermix)

7 P’er (Udvidet Parametermix)

80-20 reglen

A

AIDA Modellen

AIO Modellen

Ansoffs Vækstmatrice

B

Balanced Scorecard

Blue Ocean Strategy

Boston Modellen

Brancheanalyse model

Buy Grid Model

C

D

Distributionsformer

E

Efterspørgselskurve

EFU-Modellen

Eksklusiv distribution

F

Fair Proces

Forbrugeradfærdsanalyse

Forbrugeranalysehjul

Freebie

G

General Electric Modellen

Generiske strategier

H

Horisontal integration

I

Integration

Intensiv distribution

J

K

Kano’s Model

Købernes forhandlingsstyrke

Købsadfærdstyper

Købscenter

L

Leverandørernes forhandlingsstyrke

Long Tail Theory

M

Markedsanalyse

Markedsformer

Markedskort

Maslows Behovspyramide

Means-end Chain

Minerva Snap*Shot Modellen

Målgruppestrategier

N

O

P

Pareto-reglen

PEST-analyse

PLC-kurven (product Life Cycle)

Porteføljemodel

Porter’s Five Forces

Porters konkurrencestrategier

Positioneringskort

Priselasticitet

Prisstrategier

Q

R

Repetitionseffekt

S

Segmentering

Selektiv distribution

SMP modellen

SMUK modellen

SOR Modellen

Strategisk alliance

SWOT analyse

T

TOWS analyse

Tredelte Produktmodel

U

V

Vertikal integration

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å