Priselasticitet og efterspørgselskurve

Priselasticitet er et udtryk for, hvor mange procent en vares efterspurgte mængde vil ændre sig, når prisen ændres med 1%.

Der tales ofte om priselasticitet når virksomheder prøver at fastlægge et produkts efterspørgselskurve ved at estimere efterspørgslen ved forskellige pris alternativer. Er der konkurrentprodukter, vil resultatet afhænge af om konkurrentens pris er konstant, eller om de ændrer sig sammen med produktets pris. 

Efterspørgselskurven for en given vare angiver, hvor stor efterspørgslen – målt i enheder,  er i en bestemt periode ved forskellige priser. 

Nedenstående billede illustrere den klassiske form for efterspørgselskurve. M1 er et udtryk for den efterspurgte mængde af et produkt, når prisen er P1. Øges prisen til P2, så falder den efterspurgte mængde til M2.

efterspørgselskurve
Klassisk efterspørgselskurve viser relationen mellem pris og efterspurgt mængde.

Efterspørgselskurven kan være både stejl eller flad, hvilket hentyder til konsumenternes reaktion på en prisændring.
En stejl efterspørgselskurve vil forekomme hvis konsumenterne reagerer relativt lidt på prisændringen. Produkter med en stejl efterspørgselskurve er ofte nødvendighedsvarer, varer af ringe værdi, eller varer der købes af liebhavere, hvilket gør at produktets pris er af mindre betydning.
En flad efterspørgselskurve vil forekomme hvis konsumenterne reagerer voldsomt på prisændringen. Produkter der ofte har en flad efterspørgselskurve, er varer der nemt kan substitueres, mærkevarer eller nogle typer af luksusvarer. Om der er tale om en luksusvare afhænger af den pågældende målgruppe. 

For når man vil vurderer priselasticitet for et produkt, skal følgende forhold indgå i overvejelserne:

  • Er det en varegruppe eller er det et enkelt mærke, der skal betragtes?
  • Hvilket prisniveau skal analyseres?
  • Hvilken målgruppe skal analyseres?

Priselasticitet (Ep) beregnes ved hjælp af formlen, som er vist nedenfor.
I formlen anvendes følgende symboler:
ΔX: Ændring i den efterspurgte mængde
  X: Den efterspurgte mængde før prisændringen
ΔP: Ændring i prisen
  P: Prisen før prisændringen 

Priselasticitet formel
Formel til beregning af priselasticitet

Da prisændring og mængdeændring i de fleste situationer år i hver sin retning, bliver priselasticiteten et negativt tal. Derfor betragtes fortegnet som underforstået, og priselasticiteten omtales derfor normalt som en numerisk værdi. 

Priselasticiteten varierer afhængig af, hvor på afsætningskurven man befinder sig. Når afsætningskurven er retlinet, vil EP være > 1, på den øvre halvdel af afsætningskurven, og < 1 på den nedre halvdel. I midtpunktet er EP = 1.

Når priselasticiteten er:

  • Numerisk større end 1 er afsætningen elastisk.
  • Lig med 1 er afsætningen neutralelastisk.
  • Numerisk mindre end 1 er afsætningen uelastisk.

Nedenfor er der illustreret hvorledes man i praksis vil kunne opsætte forskellige priser på et produkt, og se hvorledes den afsatte mængde ændres, og derved beregne priselasticiteten og finde den pris der vil give den største omsætning. I eksemplet ses det at største omsætning opnås ved en prissætning på kr. 400,-.

Priselasticitet
Afsætning ved alternative priser og tilhørende priselasticitet

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks