Ansoffs Vækstmatrice

Når virksomheden har valgt konkurrencestrategi og de øvrige markedsrelaterede strategier, men vil have øget vækst, kan man bruge Ansoffs vækstmatrice (vækststrategier).

Ansoffs Vækstmatrice
Ansoffs Vækstmatrice

Ansoffs vækstmatrice og dets strategier

Salgsudvikling (markedspenetrering):  

Denne strategi har til formål at øge virksomhedens salg til de nuværende markeder  med nuværende produkter. Det kan gøres ved tre metoder:

 • Øge markedsandelen
 • Øge forbruget hos de nuværende kunder
  • Ændre forbrugssituationerne
  • Øge standardkvantiteten
  • Øge forbrugerfrekvensen
 • Få flere fra målgruppen til at bruge produktet

Markedsudvikling: 

Går efter andre markeder der måske kunne have behov for produktet. Dette kan gøres ved 2 metoder:

 • Udvide markedet til nye segmenter. Der er hele tale om at sælge det samme produkt, men tilpasse det til det nye segments anderledes behov og ønsker.
 • Geografisk ekspansion. Her kan der være tale om ekspansion på både nationalt og internationalt niveau.

(Kan være man bliver nød til at udnytte differentieret marketingindsats på de nye markeder)

Produktudvikling:

Nye produkter på eksisterende markeder. Forskellige retninger inden for produktudvikling eller produktforbedringer kunne være:

 • Funktions- eller smagstilpasninger af eksisterende produkter.(f.eks. Nestle der nu udbyder cappuccino og café au lait i pulverform som en udvikling af den hidtidige instant-kaffe)
 • Flere varianter af et eksisterende produkt. (f.eks. som Maizena, der før i tiden var kendt som producent af majsstivelse i pulverform, men nu har udvidet produktet til pizzadej, tærtedej i pulverform)
 • Nye produktudformninger, hvor produktet antager en anden form end hidtil og kan dermed dække et andet behov hos kunden
 • Ny emballage, hvor et ”gammelt” produkt relanceres i et nyt design eller emballage. (se også PLC-kurven)

Diversifikation:

Når alle andre muligheder er udtømt, kan virksomheden gå ind på helt nye forretningsområder for at skabe vækst. (f.eks. F.L. Smidth der ud over producere cementfabrikker også skulle lave flymotorer i Aerospace)
Overordnet set handler det om at virksomheden udvikler nye produkter til nye markeder. Diversifikation kan gennemføres på 2 måder:

 • Koncentrisk diversifikation
 • Konglomerat diversifikation

Koncentrisk diversifikation: Her introducerer virksomheden nye produkter der har synergi med den eksisterende teknologi og markedsføring.

Konglomerat diversifikation: Dette er den mest risikofyldte vækststrategi. Her er der tale om at virksomheden skaber helt nye produkter til helt nye markeder. I historien har vi eksempler som Nokia der er gået fra at lave gummistøvler til at være en førende mobiltelefon fabrikant. Eller Larsen der sælger sengeudstyr forsøgte sig med at gå ind i rejsebranchen.

Integration:

Ansoffs vækstmatrice handlede om at opnå vækst ved intensivering (Markedspenetrering, Produktudvikling og markedsudvikling), diversifikation indgår dog ikke i begrebet vækst ved intensivering.

Væksten kan også opnås ved integration. Dette betyder at virksomheden forsøger at sikre sig vækst eller kontrol ved at flytte sig i virksomhedens forsyningskæde. Dette kan ske ved at virksomheden overtager en funktion eller opbygger en virksomhed ved egen etablering(organisk vækst) eller ved opkøb.

Der findes 3 former for integration:

 • Vertikal integration: Vækst sker ved at virksomheden overtager nogle af de funktioner i den samlede forsyningskæde, som andre virksomheder hidtil har varetaget. (kan ske som både baglæns og forlæns integration)
 • Horisontal integration: Virksomheden udvider sine aktiviteter på samme niveau i forsyningskæden. Kan gennemføres på 2 måder:
   1. Virksomheden etablerer en helt ny virksomhed, hvis sortiment er i direkte eller delvis konkurrence med virksomhedens nuværende produkter
   2. Virksomheden fusionerer med/opkøber en eksisterende virksomhed.
 • Strategisk alliance: Er et partnerskab med en anden virksomhed. Har til formål at realisere stordriftsfordele inden for f.eks. produktudvikling, produktion, markedsføring eller distribution.

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks