Distributionsformer

Det er vigtigt for en virksomhed at gøre overvejelse omkring hvilke distributionsformer der passer deres produkt og deres image.

I disse overvejelser skal både produkttype og brand indgå i overvejelsen. Hvis vi fx. har et luksus produkt, vil virksomheden nok undgå at det bliver solgt i en døgn kiosk. Eller som B&O tidligere nægtede at lade deres produkter forhandle i den tidligere elektronik kæde  – Merlin. Dette var grundet i deres produkt var bygget op omkring en forestilling af at være et luksus produkt, og de mente at det ville skade brandet hvis det blev solgt i en kæde der normalt var kendt som et lavpris elektronik forhandler.
De tre overordnede distributionsformer er følgende:

  • Intensiv distribution
  • Selektiv distribution
  • Eksklusiv distribution

Intensiv distribution:

Her handler det om for virksomheden at få så høj en dækning af markedet som muligt. Det vil sige virksomheden ønsker at eres produkter bliver forhandlet i så mange forretninger som muligt.

Produkter vil ofte være vane eller impulskøbs produkter. Vi taler om slik, vaskemiddel ol.
Kommunikationsmæssigt vil en virksomhed forsøge at komme ud på et bredt sortiment af media ved en intensiv distribution. Her er det volumen der er interessant.

 

Selektiv distribution:

Her vælger virksomheden nøje hvilke kanaler deres produkt skal forhandles igennem.
Som tidligere nævnt vil et eksempel der benytter denne type distributionsform være B&O.
Ved selektiv distribution bør en virksomhed benytte sig af en differentieret mediastrategi. Dvs at virksomheden godt kan vælge et bredt udvalg af media, men disse er nøje udvalgt for at understrege produktets kvalitet.

Eksklusiv distribution:

Her har virksomheden valgt kun at forhandles hos én enkel forhandler eller meget få.
Her tales der om meget luksuriøse produkter normalt. Et eksempel kunne være Rolex hvis vi taler ure, eller lamborghini i bil verdenen.

Virksomheden vil med en eksklusiv distribution udvælge få, men eksklusive media, der understreger det eksklusive image virksomheden ønsker at vise.

 

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks