Fair Proces

I mere end 30 år har social-videnskabsforskere forsket i det vi i dag kalder fair proces, og hvordan man får mennesker til at agere på baggrund af forskellige kriterier. Undersøgelserne har vist, at medarbejderne prioriteter retfærdighed af hele processen højere end på selve resultatet. Når ledelsen har været fair i hele processen opnås der en tilfredshed og loyalitet hos medarbejderne.

 

Figuren nedenfor viser, hvordan fair proces påvirker medarbejdernes holdninger og adfærd. Hvis ledelsen anvender en fair proces i formuleringen af den nye strategi, skabes der en tillid og et engagement. Medarbejderne føler, at de kan frit komme med deres holdninger, og at deres meninger tæller. Det bevirker, at der skabes en adfærd, hvor medarbejderne frivilligt samarbejder med at implementere den nye strategi, og at de er villige til at gå længere end deres stilling egentlig forventer. Dermed er medarbejderne så dedikeret til strategiimplementeringen, at de igangsætter mange af processerne på eget initiativ, og er loyal over for ledelsens synspunkter og strategiændringer i virksomheden.

 

Fair Proces
Fair Proces

 

De tre principper for fair proces

De tre principper der skaber en fair proces i virksomhedens udformning og implementering af den nye strategi er; Involvering, forklaring og klarhed omkring forventninger.


Involvering handler om, at ledelsen opfordrer medarbejderne til at indsamle inputs og der ved medinddrage dem i de strategiske beslutninger. Ledelsen skal selvfølgelig acceptere, at medarbejderne kan være uenige i andres idéer og antagelser. Involveringen er med til at vise medarbejderne, at ledelsen respektere dem og deres idéer. Når ledelsen opmuntrer medarbejderne til at forholde sig kritisk til andres idéer, skærpes tankegangen og forøger kvaliteten af den kollektive visdom. Medarbejdernes inputs er med til at ledelsen kan foretage strategiske beslutninger, der har en bred opbakning og dermed nemmere at gennemføre.

Forklaring handler om, at det er vigtigt at alle personer, der er berørt eller involveret i de nye strategiske beslutninger, skal have en forklaring på, hvorfor de strategiske beslutninger er truffet. Ved at ledelsen forklarer, hvilke tankegange der danner grundlag for de strategiske beslutninger, vil ledelsen opnå en større tillid hos medarbejderne. Medarbejderne vil føle, at deres meninger gør sig gældende og er medbestemmende, da ledelsen tager sig tid til at forklare, hvorfor de lige nøjagtig har taget de forskellige beslutninger.

Klarhed omkring forventningerne handler om, at når strategien er formuleret af ledelsen i virksomheden, gælder det om at få klarhed omkring de nye spilleregler. Medarbejderne skal vide hvilke standarder de bliver vurderet ud fra, og hvem der er ansvarlig for hvad. Ligeledes skal der være klarhed omkring, hvilke målsætningerne der følger med den nye strategi. Ved at medarbejderne har klarhed omkring ledelsens forventninger, minimerer ledelsen risici for frustrationer og brok ved implementeringen af den nye strategi.

For at implementeringen opfattes af alle som værende en fair proces, er det nødvendigt at alle tre principper opfyldes. Hvis et af principperne ikke bliver opfyldt, vil de involverede ikke opfatte implementeringen af den nye strategi som værende en fair proces.

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks