Markedsformen

Hvad er markedsformen (konkurrenceformen):

Markedsformen er et udtryk for graden af konkurrence på markedet, og bestemmes ud fra antallet af udbydere og markedets homogenitet (er der præferencer på markedet for et eller flere produkter).

Har kunderne præferencer er markedet heterogent (forskelligartet). Hvis ikke, homogent(ensartet).

 

 

Markedsformer
Markedsformer

Markedsformen afhænger af antal udbydere og graden af præference.

Kommunikationsopgaven bliver vanskeligere, desto færre præferencer og desto flere udbydere der er på markedet.

Markedet for el er et eksempel på en situation, hvor der i dag ikke er nogen præferencer. Fordi el er et udifferentieret kerneprodukt.

Omvendt bliver kommunikationsopgaven lettere, desto flere præferencer og desto færre udbydere der er.

 

Fuldkommen Konkurrence: En konkurrenceform hvor prisen fastsættes i samspil mellem tilbud og efterspørgsel. Formen er karakteriseret ved mange udbydere med ensartede produkter.

Monopolistisk konkurrence: En konkurrenceform der kendetegnes ved at producenterne i markedet konkurrerer med produkter som til en vis grad er substitutter, men ikke direkte substitutter.

Oligopol: En konkurrenceform hvorpå der er relativt  få betydende udbydere, som hver især antages at have indflydelse på deres egen og konkurrenternes afsætning.

Differentieret Oligopol: En konkurrenceform hvor der er et overskueligt antal betydende udbydere med differentierede produkter.

Duopol: En konkurrenceform der er kendetegnet ved to dominerende udbydere og eventuelt et antal små udbydere.

Differentieret Duopol: En konkurrenceform hvor der er stor fokus på differentiering. Afhængig af substitutionsgraden, hvis substitutionsgraden er stor vil parameterindsatsen være stor hos de to virksomheder og de vil følge hinanden nøje.

Delvis monopol: En konkurrenceform der er karakteriseret ved at at én udbyder har mere end 80% af markedsandelen med en eller flere små konkurrenter.

Differentieret Delvis monopol: Ofte vil det ses at de små justere deres parametermix efter den store udbyder på markedet. Ofte vil det ses at den store udbyder enten udkonkurrere eller opkøber de små udbydere på markedet. I Danmark kender man konkurrenceformen ved at se på Arla.

Monopol: En konkurrenceform hvor der kun er en enkelt udbyder på markedet.

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks