Positioneringskort

Positioneringskort kort fortalt:

Positioneringskortet er en visuel præsentation af den position, som et mærke har i forbrugerens bevidsthed i forhold til andre konkurrerende mærker. X- og Y-aksen i positioneringskortet kan ændres afhængig af, hvilke faktorer virksomhedernes produkter vurderes på.

Positioneringskort
Eksempler på forskellige positioneringskort.

En mere uddybende forklaring

Et positioneringskort er et værktøj til at evaluere en virksomheds eksisterende identitet og værdiposition. Et positioneringskort er et koordinatsystem, hvor der indgår en række værdibegreber, der formodes at være væsentlige for såvel virksomhed som interessenter. I kortet kan man såvel internt som gennem en ekstern analyse definere virksomhedens nuværende og fremtidige værdiposition. Yderligere er det muligt at sammenligne med en peer group eller andre virksomheder, man ønsker at måle sig med. Kortet kan give et sammenligneligt billede af virksomhedens position i dag og i fremtiden. I vurderingen eller analysen anvendes typisk en skala fra 1 til 5. Tallet 5 vil betegne en værdi der er et meget korrekt udtryk for hvad virksomheden står for. Tallet 1 betegner en værdi der er meget misvisende for virksomheden.

Positioneringskortet kan fungere som et strategisk redskab til at definere Positions-gaps på områder, hvor virksomheden ellers gerne vil hævde sig i forhold til sine konkurrenter. Eller blot forbedre sig over tid for i højere grad at kunne leve op til sit forretningsgrundlag og sin mission. Gennem konkrete operationelle indsatser kan virksomheden således arbejde på at lukke disse gaps over tid.

Virksomhedens værdier kan også være et værktøj til at udtrykke dynamik og forandringsvilje, især når de anvendes og præsenteres eksplicit. Det er ikke svært at blive enige om, at vi skal være ansvarlige, troværdige, åbne og ærlige. Det er helt sikkert nogle værdier, som de fleste kan være enige om, lyder fornuftige. Imidlertid er det også værdier, der er så selvfølgelige, at alle kan skrive under på dem. Dermed bærer de i praksis ingen udviklingsværdi – hverken for virksomheden eller interessenter.

Værdier, der peger på et bestemt ståsted, som er holdningspræget og måske endda lover noget til interessenterne, kan imidlertid være et kraftfuldt udgangspunkt for relationsudvikling. Ikke mindst hvis værdierne er i klar opposition til noget andet og udtrykker noget særligt for den virksomhed, der har besluttet, at netop disse værdier skal være virksomhedens grundlag. Anvender virksomheden værdier som oplevelsesrig, nyskabende, servicefokuseret og samarbejdsorienteret, så har den også udtrykt nogle klare retningslinjer for adfærd og beslutninger, både indadtil og udadtil

Det er klart, at værdier ikke kan stå alene. De skal bakkes op af ledelsesprincipper, der definerer ledelse, som er i overensstemmelse med værdierne, og af et styringssystem, der honorerer adfærd og beslutninger, som understøtter værdierne.  


Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks