SMUK modellen

SMUK modellen er skridtet der forekommer lige inden en virksomhed vælger sin endelige målgruppe(r). Det er her, de forskellige segmenter vurderes, der er udvalgt igennem segmenteringsprocessen, for at finde ud af, om disse er attraktive og brugbare for virksomheden.

SMUK står for:

  • S = Størrelse og vækst
  • = Muligheder for bearbejdning
  • = Udgifter ved bearbejdning
  • = Konkurrencesituation i segmentet

Anvendelse af SMUK modellen

Når en virksomhed udarbejder SMUK modellen, gøres dette på baggrund af en række segmenter, som er nødvendig at undersøge, før virksomheden kan vurdere, hvilken målgruppe der findes bedst for virksomheden. Efter virksomheden har benyttet SMUK modellen til at vurdere, hvilke segmenter de vil benytte sig af, skal virksomhed til sidst beslutte sig for hvilken målgruppestrategi de vil benytte.

SMUK modellen bliver normalt benyttet  i følgende sammenhæng:

  • ”Vurder virksomhedens målgruppe”
  • ”Udvælg en eller flere målgruppe(r) for virksomheden”

I det sidste af ovenstående eksempler vil man skulle udarbejde SMUK modellen i forbindelse med en hel segmenteringsproces, som leder op til udvælgelsen af målgruppen i sidste ende – efter vurderingen af hvert segment.

Modellens opbygning

Vurderingen af hvert enkelt segment er delt op i fire dele, som hver især udgør deres del af SMUK modellens betegnelse. Disse indeholder informationer om både interne og eksterne elementer for virksomhedens vedkommende.

Størrelse og vækst

I denne del af modellen skal virksomheden vurdere hvor stort det enkelte segment er, ud fra størrelsen af købekraften som segmentet har. Hvis der er flere potentielle segmenter, vil et segment der har en højere købekraft automatisk være mere attraktivt end et segment med en lav købekraft. Derudover skal der også vurderes, hvorvidt der kan forekomme vækst indenfor segmentet i de kommende år. Et segment med stigende købekraft gennem de seneste år, vil automatisk være mere attraktivt end et segment som har stået stille i de seneste år.

Muligheder for bearbejdning

Under dette element ses der nærmere på hvorvidt det er muligt at påvirke segmentet og gennem hvilke distributionskanaler. Med andre ord man skal ind og se nærmere på hvilke medier, og hvor mange af disse medier, det er muligt at påvirke de enkelte segmenter med. Dette betyder også, at et segment som kun kan nås via reklamer i en avis, vil være mindre attraktive end segmenter der kan nås via mange forskellige medietyper. Samme situation gælder selve distributionskanalen der fører ud til det enkelte segment.

Udgifter ved bearbejdning

Her skal der vurderes hvor store omkostninger der forekommer i forbindelse med at nå ud til hvert enkelt segment. Her skal der ind og laves en vurdering på, om det til er muligt at bearbejde et segment, men om det eventuelt er for dyrt til at det kan betale sig i sidste ende. På denne måde vil segmenter med mange bearbejdningsmuligheder være at foretrække, da man her har flere omkostningsmuligheder at vælge iblandt.

Konkurrencesituationen i segmentet

Konkurrencesituation der fremkommer ved de forskellige segmenter er også nødvendigt at se på. Det kan være svært at komme ind på et marked, hvis der i forvejen er et højt konkurrenceniveau, og store konkurrenter sidder på segmentet i forvejen. Vurderingen af denne konkurrencesituation kunne ske igennem udarbejdelsen af det midterste element af Porters Five Forces. Derudover skal adgangsbarriererne til markedet også vurderes.

Brug af SMUK modellen

Når de fire elementer i modellen for hvert segment er gennemgået, skal disse sammenlignes og herefter vil det være muligt at vurdere hvilke(n) af målgrupperne, der er mest attraktiv for virksomheden. Dertil skal det siges, at en virksomhed godt kan satse på flere forskellige målgrupper, og ikke kun en enkelt. Når målgruppen er fundet, kan virksomheden nu lægge en strategi, gennem analyser af denne målgruppes købsadfærd og købsprocesser, da der nu er vurderet, hvordan virksomheden skal ”komme i kontakt” med målgruppen.

Virksomheden er også nødt til at vurdere, hvilke af de forskellige elementer der skal lægges mest vægt på i vurderingen. Hvis virksomheden lægger mere vægt på, at der eventuelt kommer fremtidig vækst i segmentet frem for de omkostninger, som de i øjeblikket skal af med i henhold til markedsføringen mod segmentet, så skal virksomheden vælge det mulige segment med den største vækstrate.

Det er også vigtigt at huske på, at mange af de ting der undersøges i SMUK modellen, er antagelser om hvordan situationen kan komme til at se ud. Det er jo ikke muligt med sikkerhed at vide hvordan, eksempelvis, de forskellige bearbejdningsmuligheder kommer til at forløbe og virke i forhold til omkostningsniveau der vælges.

Når der er udvalgt et eller flere segmenter, som virksomhedens endelige målgrupper, vil det også være muligt at udvælge hvilken målgruppestrategi, der vil være mest praktisk for virksomheden at anvende. Målgruppestrategien skal hjælpe virksomheden til at finde ud af, hvordan de skal rette markedsføringen mod hver enkelt udvalgte målgruppe.

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks