Tredelte Produktmodel

Et produkt kan være mange forskellige ting, og betragtes på mange forskellige måder, men den nedenstående model (Den tredelte produktmodel) er en af de mest gængse og operationelle.

Tredelte Produktmodel

Tredelt produktmodel
Den tredelte produktmodel

Kerneprodukt:

Er produktets egentlige funktion. Kerneydelsen i f.eks. benzin er, at det er en drivgas som bringer dig fremad.

Det Formelle produkt:

Er de tekniske egenskaber ved produktet, emballage, kvaliteten og produktets mærke eller brand.

Det Udvidede produkt:

En masse periferiske ting, som ikke har noget med det egentlige produkt og behovtilfredsstillelsen at gøre, men som også er vigtige for en kundes beslutning. På en tank vil det være benzinen som er det primære produkt men selve butikken og muligheden for at købe andre ting i kiosken er det udvidede produkt.

Det Oplevede produkt:

Er f.eks. beliggenheden i forhold til kundens transportmønstre, åbningstider, information på Internettet og så videre. Det er det oplevede produkt, der bestemmer, om forbrugeren vælger at købe hos dig eller hos din konkurrent.

Den tredelte produktmodel kan bruges til at afdække, på hvilket niveau der konkurreres på markedet. Jo flere konkurrenter der er på markedet, desto længere ud i modellens periferi flytter konkurrencen sig, dvs. i jo højere grad vil aktørerne konkurrere på sekundære ydelser end på selve kerneproduktet.

I dag hvor produkterne ligner hinanden mere og mere, bevæger kundernes præferencer sig efterhånden længere ud i produktmodellen. Det vil sige der er en bevægelse i markedet der går væk fra at udbyde egentlige kerneprodukter og hen imod at udbyde en total behovtilfredsstillelse. Med andre ord helt ude i det oplevede produkt i produktmodellen.

Det betyder også at der skal være en gennemgående sammenhæng mellem pris og produkt. Er der ikke dette vil kunderne afvise produktet.

Fx er et morgenmads produkt ikke længere kun til at give en mæthedsfølelse om morgenen. Der er underholdningen (historier og lignende på indpakningen), hyggen omkring morgenmaden, om det er miljørigtigt osv. Der er mange ting der skal tages højde for i branding-strategien.

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks