AIO modellen som segmenteringsmodel

Gennem 1990’erne blev der lavet mange forsøg på at udvikle nye segmenteringsmodeller med basis i folks livsværdier, og en af disse segmenteringsmodeller blev AIO modellen.

Hvad er AIO modellen?

AIO modellen er defineret af den amerikanske markedsanalytiker Joseph T. Plummer til segmentering efter forbrugernes livsstil. AIO står for Aktiviteter, Interesser og Opinioner. Hensigten var at beskrive alle de elementer, der kan udgøre et menneskes livsstil.

I nedenstående figur er der lavet et uddrag af nogle af de elementer som bør overvejes når man går i dybden med modellen, og vil se på forbrugernes livsstils-analyse.

AIO modellen

AIO modellen – Elementer man bør se nærmere på når man vil segmentere efter forbrugernes livsstil.

Modellen viser hvor store variations muligheder der er i forskellige personers livsstil, og dermed hvor vanskeligt det er at fastlægge et segment på baggrund af livsstil. Efterhånden har flere og flere fået tid og mulighed for at dyrke deres interesser og er mere ressourcestærke til at udtrykke deres holdninger. Det gør at det bliver vanskeligere at forudsige et segments adfærd på baggrund af antagelser om dets livsstil.

Men man kan bruge AIO modellen til at opnå dybere forståelse af forskellige segmenters adfærd og gøre sig antagelser om deres reaktion på en given kommunikation.
En anden model som arbejder med segmentering på baggrund af folks livværdier er Minerva Snap*shot modellen.

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks