PESTEL Analyse

En PESTEL analyse er en udvidet version af PEST analysen.

Ud over de 4 faktorer der er i PEST-analysen (Political-, Economic-, Socio-Cultural- og Technological Factors) behandler en PESTEL analyse også Environmental (Miljømæssige) og Legal (Lovmæssige) forhold i omverdenen.

Især den miljømæssige faktor er blevet meget aktuel nu hvor verden er blevet meget fokuseret på global opvarmning og stigende vandstande.

Herunder gives der eksempler på nogle af de forhold man kan overveje i udarbejdelse af analysen:

Environmental factors

 • Økologi
 • Affald fra virksomhedens aktiviteter
 • Forurening
 • Global opvarmning
 • Energiforbrug i virksomheden
 • Stigende vandstand

Legal factors

 • Konkurrencelovgivningen
 • Monopol lovgivning
 • Lovgivning om arbejdsmarkedsforhold
 • Lovgivning om produktansvar

Herunder kan ses eksempler på forhold der bør overvejes i de faktorer der stammer fra PEST-analysen:


Political factors

 • Skatter/afgifter
 • Lovgivning (lokalt, nationalt, europæisk)
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Offentlige indgreb
 • Relationen til myndighederne
 • Nuværende og kommende regerings politikker

Economic factors

 • Udvikling i BNP
 • Inflation og økonomisk vækst
 • Lønniveau
 • Valuta & renteniveau
 • Arbejdsløshed
 • Offentlige finanser
 • Cykliske forhold/konjunkturer

Socio-Cultural factors

 • Demografi
 • Uddannelsesniveau
 • Arbejdsmiljø
 • Indkomstfordeling
 • Ændring i livsstil, værdier og holdninger
 • Helbred
 • Mobilitet (Hvor god er infrastrukturen)

Technological factors

 • Nye patenter og produkter
 • R&D omkostningsniveau hos konkurrenter
 • Kendte forskningsaktiviteter
 • Offentlig støtte til forskning
 • Generel udvikling i teknologi

Kritik af brugen af en PESTEL Analyse

Kritikken er den samme som ved Pest-analysen. Den beskyldes for i væsentlig grad at være baseret på fortid. Der kan dog argumenteres for at analysen kan bruges til at forecaste fremtiden med det argument at fremtiden bedst kan forklares ved at se på hvad der er sket i fortiden. Dette kræver dog at miljøet er relativt stabilt, hvilket man også bør analysere. Dette kan fx. gøres med en Degree Of Turbulence (DOT) analyse.

En anden kritik af modellen er det faktum at modellen ikke giver meget hjælp til hvordan man håndterer og arbejder med disse forhold. Derimod er modellen god til at åbne op for en diskussion om hvilke forhold man bør tage højde for.

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks