Strategimuligheder i General Electric modellen

‹ Retur til General Electric Modellen

Strategimuligheder i General Electric modellen

Strategimulighederne for de enkelte forretningsområder i General Electric modellen.

Strategimulighederne for de enkelte forretningsområder i General Electric modellen.