SOR Modellen

Når der tales om markedsføring, tales der også om kommunikation. En meget benyttet model er SOR modellen der indikerer hvad der påvirker en forbruger.
S-O-R står for:
S = Stimuli
O = Organisme
R = Respons

SOR modellen skal forstås som den måde, forbrugere modtager stimuli (påvirkninger (S)) fra den givne virksomhed, f.eks. i form af et produkt eller en annonce, samt påvirkninger fra den øvrige omverden.

Hvis forbrugeren (organismen (O)) vurderer disse stimuli interessante, vil forbrugeren derefter begynde at bearbejde disse stimuli.

Bearbejdning af de modtagne stimuli vil påbegynde en anden form for respons (adfærd (R)). Denne respons kan varierer fra hver enkel forbruger, fra enten at overveje at gøre et køb, eller måske helt at forkaste det.

Det er vigtigt at være opmærksom på at SOR modellen er et udtryk for en erkendelse at, at forbrugeren er et komplekst individ. Et komplekst individ der har sin egen individuelle måde at opfange, opfatte, fortolke og bearbejde virksomhedens markedsføringsstimuli på. 
SOR modellen bygger derved på en forudsætning om, at forbrugeren udviser kognitiv adfærd.
Se også Forbrugeranalysehjul.

Definition af Kognitiv:
Ved kognition forstås en proces, der omfatter iagttagelse, opfattelse, læring, tænkning og erkendelse.

SOR Modellen
SOR Modellen

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks