EFU modellen – Hvor vinder dit produkt?

EFU modellen et godt redskab til at fastlægge kommunikationens budskaber. For at fastlægge kommunikationens budskaber er det en god ide at lave en liste over både de egenskaber produktet tilbyder, men også hvilke fordele og hvilket udbytte brugerne får ved at brug af det givne produkt.

EFU står for: Egenskaber, Fordele, Udbytte.

Beskriver produktet på de 3 dimensioner set fra kundens synspunkt.

EgenskaberFordeleUdbytte
Hvilket behov dækker produktet?Hvilke fordele har dit produkt frem for konkurrenternes produkt?Hvad får kunden rent faktisk ud af at bruge netop dit produkt?
KerneproduktetDet formelle og udvidede produktDet oplevede produkt
Hvad er/gør produktet?Hvor hjælper produktet dig?Hvad betyder det så for dig?

EFU modellen og dens grundspørgsmål.

Hjælper virksomheden med at se på produktet fra kundens synspunkt, og hjælper til deres reklamebudskab.

Forskellen mellem fordele og udbytte er svær at se.

Fordele er noget, som alle kan få, hvorimod udbyttet er noget helt personligt for det
enkelte individ.

EFU-Modellen
EFU modellen og dens tre dimensioner.

Modellen kan også udvides til EFUIS modellen. Her tillægges ”indvending” og ”svar”. Når man har fastlagt de fordele og udbytte der er ved at bruge virksomhedens produkt, kan man bruge det senere når man skal finde virksomhedens positioneringselementer.

Eksempel på brug af EFU

Et eksempel på brug af EFU modellen ville være at nævne ABS bremser i bilen

Egenskab: ABS bremser sikre at bremsen ikke blokere når du bremser hårdt

Fordel: Egenskaben sikre kortere bremselængder

Udbytte: Fordelen gør det muligt at redde liv. Det giver større sikkerhed, færre ulykker og mindre personskade. Alt i alt mere tryghed.

Brug EFU som UFE når der skal laves en kommunikationsstrategi

Når man skal kommunikere sit budskab til kunden, og fange kundens interesse, skal man vende EFU modellen om, og starte med udbyttet fremfor egenskaben. Egenskaben kan være almindelige homegene egenskaber som ikke gør nogen forskel fra om kunden vælger den ene leverandør fremfor en anden.

Vi mennesker er skruet sådan sammen sådan at vi gerne vil se udbytte. Vi vil kunne se værdien af vores den investering vi skal til at lave. – uanset om det er vores tid, penge eller renommé vi overvejer at investere.

Kunder har også brug for at kunne se og forstå udbyttet ved at købe et produkt, eller tage et møde med en sælger.

Derudover har vi i dag alle utrolig travlt, og skal udnytte tiden bedst muligt. Så kan kunden ikke umiddelbart se udbyttet af investeringen af deres tid, så springer de fra.

Summa summarum, kundens interesse skal fanges med det samme, og det gøres bedst ved at tydeliggøre udbyttet af personens investering.

Udbyttet er hvor kundernes kognitive tankegang spiller den største rolle.
Se også:
SOR Modellen
Forbrugeranalysehjul

Eksempel på brug af UFE

Eksempel: ABS bremser i bilen

Udbytte: ABS bremserne sikrer dig større tryghed, sikkerhed og så redder bremserne liv

Fordel: ABS bremserne gør, at bremselængden bliver kortere, som vil give dig livsvigtig ekstra reaktionstid

Egenskab: ABS bremser sikre at bremsen ikke blokere når du bremser hårdt


Tip!

USP(Unique Selling Proposition), er formuleringen af det der præcis adskiller dit produkt fra konkurrenternes og gør det unikt.

USP kan være vanskeligt at formulere, så senere er man også gået hen til at definere en række elementer, som adskiller produktet fra andre. Dette kaldes MSP(Multiple Selling Proposition). Dog kan det være svært at finde fortrin i dag fordi produkterne er meget ens. Derfor bør man i dag fastlægge kommunikationsbudskabet med et nyt begreb

(ESP, Emotionel Selling Proposition). Denne handler om den tendens, der er i at tilføre produktet et følelsesmæssigt element.

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks